धर्मशास्त्रीय ग्रंथ

भारत डिस्कवरी प्रस्तुति
यहाँ जाएँ:नेविगेशन, खोजें
अं
क्ष त्र ज्ञ श्र


श्र

त्र

ज्ञ

संबंधित लेख

धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ

ताओ-ते-चिंग, अप्रमा, अध्वा, आचारशास्त्र, एकदण्डिसन्न्यास विधि, सूरा, आयत (क़ुरआन), आगम प्रामाण्य, दशम ग्रंथ, दुर्गाभक्तितरंगिणी (विद्यापति), कीर्ति पताका, गयापत्तालक, शैवसर्वस्वसार, वर्षकृत्य, जपुजी, जपसाहेब, कुल्लजम साहेब, कुलचूडामणितन्त्र, प्रदीप (ग्रंथ), गुरु ग्रंथ साहिब, मिताक्षरा, विवाहकर्म ग्रन्थ, बृहद्देवता, धर्मशास्त्र, शांतिकल्पप्रदीप, ब्रह्मर्षि, शांतिकल्पदीपिका, शांतिकमलाकार, शातातपस्मृति, शाण्डिल्यस्मृति, शाण्डिल्यधर्मशास्त्र, शाण्डिल्यगृह्य, शांखायनगृह्यसंस्कार, विष्णुधर्ममीमांसा, शांखायनगृह्यसंस्कारपद्धति, विष्णुतीर्थीयव्याख्यान, विष्णुतत्त्वविनिर्णय, विष्णुतत्त्वप्रकाश, शाकलस्मृति, विषघटिकाजननशान्ति, विश्वेश्वरीस्मृति, शाकटायनस्मृति, विश्वेश्वरीपद्धति, विश्वेश्वरपद्धति, शरदक्षस्मृति, शतानन्दसंग्रह, विश्वेश्वरनिबन्ध, विश्वामित्रसंहिता, विश्वामित्रकल्प, शतश्लोकी, शतचण्डीसहस्त्रचण्डीप्रयोग, शतचण्डीविधानपद्धति, शतचण्डीप्रयोग, शतचण्डीपद्धति, शंखधरसमुच्चय, शंखचक्रधारणवाद, व्रात्यप्रायश्चित्तनिर्णय, शंकुप्रतिष्ठा, शंकरगीता, शकुनार्णव, व्रात्यस्तोमपद्धति, व्रतोद्यापनकौमुदी, व्रतोपवाससंग्रह, व्रताचार, व्रतार्क, व्रतसार, व्रतसागर, व्रतसमुच्चय, व्रतसंग्रह, व्रतविवेकभास्कर, शाम्बव्यगृह्यसूत्र, शांतिपुस्तक, शांतिनिर्णय, शांतिचरित्र, वृषभोत्सर्गपरिशिष्ट, वृषभोत्सर्ग, वृष्भदान, वृद्धिश्राद्ध, वृक्षाधापन, वीरशैवधर्मनिर्णय, विश्वामित्रकल्पतर, शांतिकल्याणी, शांखायनगृह्यपरिशिष्ट, शांखायनगृह्यनिर्णय, शांखायनगृह्यकारिका, शय्यादान, शत्रुमित्रोपशांति, शत्रुध्नी, शंकरभट्टी, व्रतोद्यापन, व्रतसंपात, शारदातिलक, विष्णुप्रतिष्ठापद्धति, विष्णुपूजापद्धति, विश्वामित्रकल्पतरु, व्यवहारसार (निर्णय सिन्धु), व्यवहारसार (मयाराम मिश्र), व्यवहारसर्वस्व, व्यवहारसमुच्चय (रघुनाथ), व्यवहारसमुच्चय (हरिगण), व्यवहारशिरोमणि, व्यवहाररत्नावली, व्यवहारमाला, व्यवहाररत्नाकर, व्यवहाररत्न, व्यवहारमाधव, व्यवहारमातृका, व्यवहारमयूख, व्यवहारप्रदीपिका, व्यवहारप्रदीप (पद्यनाभ मिश्र), व्यवहारप्रदीप (कृष्ण), व्यवहारप्रदीप (कल्याणवर्मा), व्यवहारप्रकाश (मित्रमिश्र), व्यवहारप्रकाश (शरभोजी), व्यवहारप्रकाश (हरिराम), वर्ज्याहारविवेक, व्यवहारपदन्यास, वर्णाश्रमधर्म, वर्णसारमणि, वैर्णशासन, वर्णकाचार, व्यवहारपरिशिष्ट, व्यवहारपरिभाषा, वपननिर्णय, व्यवहारनिर्णय (श्रीपति), व्यवहारनिर्णय (वरदराज), वटेश्वरसिद्धांत, वत्सस्मृति, व्यवहारनिर्णय (मयाराममिश्र गौड़), वचनसारसंग्रह, वंगिपुरेश्वरकारिका, लोहितस्मृति, लोकसागर, व्यवहारनिर्णय (शूद्रकमलाकर), लोकपालाष्टदान, लोकप्रकाश, लेखमुक्तामणि, व्यवहारदीपिका, लेखपद्धति, व्यवहारदीधिति, व्यवहारदशश्लोकी, व्यवहारदर्पण (रामकृष्ण भट्ट), व्यवहारदर्पण (अनन्तदेव याज्ञिक), व्यवहारतिलफ, व्यवहारतत्त्व (रघुनन्दन), व्यवहारतत्त्व (नीलकण्ठ), अवेस्ता, आचारांग, धर्मशास्त्रीय ग्रंथ, कुण्डोदद्योतदर्शन (अनंतदेव), क्रियानिबन्ध, कुरुक्षेत्रप्रदीप (वनमालिमिश्र), गृह्मपरिशिष्ट (वैकुण्ठनाथाचार्य), गृह्मपरिशिष्ट (अनंत भट्ट), गृह्मपद्धति, कुरुक्षेत्रानुक्रमणिका, कुरुक्षेत्ररत्नाकर, कुरुक्षेत्रतीर्थनिर्णय, कुण्डोदद्योतदर्शन (शंकरभट्ट), क्रियाकाण्डशेखर, क्रियाकौमुदी (मथुरानाथ), क्रियाकौमुदी (गोविन्दानन्द), कुण्डोदद्योत, विश्वादर्श, विश्वरूपसमुच्चय, विश्वरूपनिबन्ध, विश्वम्भरशास्त्र, विश्वप्रकाशिकापद्धति, विवेकार्णव, विश्वदेवदीक्षितीय, विश्वदीप, विवेककौमुदी, विवेकदीपक, विवेकमंजरी, विवेकसारवर्णन, विविधविद्याविचारचतुरा, विवाहाग्निनष्टिप्रायश्चित, विवाह्याकन्यास्वरूपनिर्णय, विवाहादिर्कानुष्ठानपद्धति, विवाहसौख्य, विशुद्विदर्पण, विवाहपद्धतिव्याख्या, विवाहप्रकरण, विवाहरत्न, विवाहरत्नसंक्षेप, विवाहवृन्दावन, विवाहपद्धति (नारायण भट्ट), विवाहपटलस्तवक, विवाहपद्धति (गौरीशंकर), विवाहपद्धति (चतुर्भुज), विवाहपद्धति (जगन्नाथ), विवाहपद्धति (नरहरि), विवाहपद्धति (रामचन्द्र), विवाहपद्धति (गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपण्डित), विवाहपद्धति (अनूपविलास), विवाहपटल (हरिदेवसूरि), विवाहपटल (सारंगपाणि), विवाहनिरूपण (नन्दभट्ट), विवाहनिरूपण (वैद्यनाथ), विवाहद्विरागमनपद्धति, मुहूर्तमंजरी (यदुनंदन पण्डित), मुहूर्तमंजरी (हरिनारायण), मुहूर्तभैरव (गंगाधर), मुहूर्तभैरव (दीनदयालु पाठक), मुहूर्तभूषणटीका, मुहूर्तभूषण, मुहूर्तपरीक्षा, मुहूर्तदीपिका (बादरायण), मुहूर्तदीपिका (कालविधान), मुहूर्तदीपक (रामसेवक), मुहूर्तदीपक (महादेव), मुहूर्तदीपक (नागदेव), मुहूर्तदीप (शिवदैवज्ञ), मुहूर्तदीप (जयानंद), मुहूर्तदर्पण (विद्यामाधव), मुहूर्तदर्पण (लालमणि), मुहूर्तदर्पण (मार्तण्डवल्लभा), मुहूर्ततत्त्व, मुहूर्तचिंतामणि (वेंकटेश), मुहूर्तचिंतामणि (रामदैवज्ञ), मुक्तिक्षेत्रप्रकाश, मीमांसापल्लव, मिथिलेशाह्निक, विवादार्णवभञ्जन, विवाहचतुर्थीकर्म, विवादार्थसंग्रह, विवादसार, विवादसिन्धु, विवादव्यवहार, विवादवारिधि, विवादभंगार्णव, विवादरत्नाकर, विवादनिर्णय (श्रीकर), विवादनिर्णय (गोपाल), विलक्षणजन्मप्रकाशिका, विवादताण्डव, विवादचन्द्र, विवादचन्द्रिका (रुद्रधर महामहोपाध्याय), विवादचन्द्रिका (अनंतराम), विवादकौमुदी, विरूद्धविधिविध्वंस, विवादचितामणि, विवस्वतस्मृति, विलाससंग्रहकारिका, विभूतिधारण, विभागसार, विभागतत्त्व, विभक्ताविभक्तनिर्णय, विभागनिर्णय, विबुधकष्ठभूषण, क़ुरआन, विनायकपूजा, विधिरत्न (गंगाधर), विधिरत्न (त्रिकाण्डमण्डन), विधानरत्न, विधानरहस्य, विधानमाला (नृसिंहभट्ट), विधानमाला (विश्वकर्मा), विधानमाला (लल्ल), विधानपारिजात, विधानगुम्फ, विद्याकरणपद्धति, विद्याधरीविलास, विधवाविवाहखण्डन, विधवाधर्म, विधवाविवाहविचार, विजयविलास, विज्ञानमार्तण्ड, विज्ञानललित, विट्ठलीय, वास्तुशिरोमणि, विजयदशमीनिर्णय, विचारनिर्णय, वास्तुशांतिप्रयोग (दिनकर), वास्तुशांतिप्रयोग (शाकलोक्त), वास्तुरत्नावलि, वास्तुयागतत्त्व, वास्तुप्रदीप, वास्तुशांति, वास्तुपूजनपद्धति (परमाचार्य), वास्तुपूजनपद्धति (याज्ञिकदेव), वास्तुतत्त्व, वास्तुचन्द्रिका (करुणाशंकर), वास्तुचन्द्रिका (कृपाराम), रुद्रपद्धति (रेणुक), रुद्रपद्धति (परशुराम), रुद्रपद्धति (भास्करदीक्षित), रुद्रपद्धति (नारायणभट्ट), रुद्रपद्धति (काशीदीक्षित), रुद्रपद्धति (आपदेव), रुद्रकलशस्थापनविधि, रुद्रकल्पद्रुम, रुद्रकल्प, रुद्रजयसिद्धांतशिरोमणि, रुद्रचिंतामणि, रासयात्राविवेक, रामसिंहप्रकाश, रामार्चनरत्नाकर, रामार्चनपद्धति, रामार्चनदीपिका, रामार्चनचन्द्रिका (कुलमणि शुक्ल), रामार्चनचन्द्रिका (आनन्दवन यति), रामार्चनचन्द्रिका (अच्युताश्रम), रामपूजापद्धति, रामनिबन्ध, रामपूजाविधि, रामनित्यार्चनपद्धति, रामनाथपद्धति, रामनवमीनिर्णय (विट्ठलदीक्षित), रामनवमीनिर्णय (गोपालदेशिक), रामकल्पद्रुम, रामदेवप्रसाद, राज्याभिषेकपद्धति (कमलाकर), राज्याभिषेकपद्धति (रघुनाथ सम्राट), राज्याभिषेकपद्धति (शिव), राज्याभिषेकपद्धति (अनंतदेव), राजाभिषेक, राजवल्लभ, राजनीतिशास्त्र, राजमार्तण्ड, राजलासक, राजभूषणी, राजनीतिप्रकाश (मित्रमिश्र), राजनीतिप्रकाश (रामचन्द्र अल्लडीवार), रत्नार्णव, रत्नावलि, राजनीति (देवीदास), राजनीतिकामधेनु, राजधर्मसारसंग्रह, राजनीति (वररूचि), राजनीति (हरिसेन), राजनीति (भोज), राजकौस्तुभ, रसामृतसिन्धु, रविसंक्रांतिनिर्णय, रथसप्तमीकालनिर्णय, रत्नाकर (गोपाल), रत्नाकर (रामप्रसाद), रत्नकरण्डिका, रत्नमाला (शतानन्द), रत्नमाला (गोविन्दार्णव), रत्नदीपविश्वप्रकाश, रजतदानप्रयोग, रंगनाथदेशिकांह्निक, युद्धरत्नावली, युद्धयात्रा, युद्धजयोत्सव, युद्धजयार्णव, युद्धजयप्रकाश, युद्धकौशल, युद्धचिंतामणि, प्रतिष्ठासंग्रह, प्रतिष्ठाविवेक (शूलपाणि), मुहूर्तचूणामणि, प्रतिष्ठाविवेक (उमापति), मुहूर्तचिंतामणि, मुहूर्तचन्द्रकला, प्रतिष्ठारत्न, मुहूर्तकल्पाकर, मुहूर्तमंजूषा, मुहूर्तपदवि, मुहूर्तनिर्णय, मुहूर्तचिंतामणिसारणी, मुहूर्तचिंतामणिसार, प्रतिष्ठार्कपद्धति, मुहूर्तचक्रावलि, प्रतिष्ठामयूख, प्रतिष्ठाप्रयोग, प्रतिष्ठाप्रकाश, प्रतिष्ठापद्धति (शंकरभट्ट), प्रतिष्ठापद्धति (राधाकृष्ण), प्रतिष्ठापद्धति (महेश्वर भट्ट हर्षे), मुहूर्तकल्पद्रुम (विट्ठलदीक्षित), प्रतिष्ठापद्धति (नीलकण्ठ), प्रतिष्ठापद्धति (त्रिविक्रम भट्ट), मुहूर्तकल्पद्रुम (केशव), मुहूर्तकल्पद्रुम (महादेव), प्रतिष्ठापद्धति (अनंतभट्ट), मुहूर्तकलींद्र, प्रतिष्ठानिर्णय, प्रतिष्ठादीधिति, मुमूर्षुमृतकृत्यादिपद्धति, प्रतिष्ठादर्पण, मुनिमतमणिमाला, मुक्तिचिंतामणि, मिताक्षरासार, मासिकश्राद्धमानोपन्यास, मासिकश्राद्धप्रयोग, मासिकश्राद्धपद्धति, मुद्राविवरण, मुहूर्तकण्ठाभरण, मासिकश्राद्धनिर्णय, मासादिनिर्णय, मासमीमांसा, मासनिर्णय, मासतत्त्वविवेचन, प्रतिष्ठातत्त्व, प्रतिष्ठाचिंतामणि, मालवदर्शन, प्रतिष्ठाकौस्तुभ, प्रतिष्ठाकौमुदी, प्रतिष्ठाकल्पकता, प्रतिमासंग्रह, मार्तण्डार्चनचंद्रिका, मार्तण्डदीपिका, मासदर्पण, प्रतिमाप्रतिष्ठा, मासकृत्य, प्रतिमादान, प्रतिग्रहप्रायश्चित्तप्रकार, पुनरुपनयनप्रयोग, पुनरुपनयन, पुन:संदान, पुलहस्मृति, पुरुषोसमक्षेत्रतत्त्व, प्रणवार्चनचन्द्रिका, पुरुषार्थसुधानिधि, पुरुषार्थप्रबोधनी, पुराणसारसंग्रह, प्रणवोपासनाविधि, पुरुषार्थरत्नाकर, प्रणवपरिशिष्ट, प्रणवदर्पण (श्रीनिवासाचार्य), प्रणवदर्पण (वेंकटाचार्य), पुरुषार्थप्रबोध, प्रणवकल्प (स्कन्दपुराण), पुरुषार्थचिंतामणि, पुत्रीकरणमीमांसा, पुराणसार (राजकुमार), पुराणसार (आह्निकतत्त्व), प्रणवकल्प (आनन्दतीर्थ), प्रणवकल्प (शौनक), पुराणसर्वस्व (हलायुध), प्रजापालन, प्रजापद्धति, प्रक्रियाञ्जनटीका, पुराणसर्वस्व (पुरुषोत्तम), पुराणसर्वस्व (श्रीसत्य), पुरस्क्रियाचर्या, पुरश्चरणदीपिका (रामचंद्र), पुरश्चरणदीपिका (चंद्रशेखर), पुरश्चरणदीपिका (बिबुधेंद्राश्रम), युक्तिकल्पतरू, यात्राप्रयोगतत्त्व, युद्धकुतूहल, पुनर्पिवाहविधि, पुरश्चरणचंद्रिका (काशीनाथ), पुरश्चरणचंद्रिका (माधव पाठक), पुरश्चरणचंद्रिका (परमहंस), पुरश्चरणचंद्रिका (गोविंदानंद), पैतृमेधिकसूत्र, यत्याराधनप्रयोग, यल्लाजीय, यशवंतभास्कर, पैतृमेधिक, पुरश्चरणकौस्तुभ, पुरश्चरणकौमुदी, पुनर्पिवाहमीमांसा, पैतृकतिथिनिर्णय, पैङ्ग्यस्मृति, पृथ्वीरहस्य, पृथ्वीमहोदय, पुत्रस्वीकारनिरुपण (अज्ञात), पुत्रस्वीकारनिरुपण (रामपण्डित), यत्यनुष्ठानपद्धति, यत्यंतकर्मपद्धति, यत्याचारसंग्रहीययतिसंस्कारप्रयोग, यत्याचारसप्तर्षिपूजा, पुत्रप्रतिगृहप्रयोग, पुत्रक्रमदीपिका, यतिसंस्कारोपयोगिनिर्णय, यत्यनुष्ठान, यतिसंस्कारप्रयोग (रायम्भट्ट), यतिसंस्कारप्रयोग (विश्वेश्वर), यतिसन्ध्यावार्तिक, पुष्याहवाचनप्रयोग, यतिसिद्धांतनिर्णय, पुंसवनादिकालनिर्णय, पिष्टपशुमीमांसाकारिका, यतिलिंगसमर्थन, यतिसंस्कार, यतिवल्लभा, पिष्टपशुमण्डनव्याख्यार्थदीपिका, पिष्टपशुमण्डन, यतिवन्दनसमर्धन, यतिवन्दनशतदूषणी, यतिवन्दननिषेध, यतिमरणोपयुक्तांशसंग्रह, यतिनित्यपद्धति, यतिपत्नीधर्मनिरूपण, पिष्टपशुखण्डनमीमांसा, पितृसांवत्सरिकश्राद्धप्रयोग, यतिधर्मसंमुच्चय (विश्वेश्वर सरस्वती), पिष्टपशुखण्डन, यंतिधर्मसंग्रह, पितृहितकरणी, पितृमेधसूत्र, यतिधर्मसंमुच्चय (रघुनाथ भट्टाचार्य), यतिधर्मसंमुच्चय (यादवप्रकाश), पितृमेधसारसुधीविलोचन, महारुद्रपद्धति (अचलदेव द्विवेदी), महारुद्रपद्धति (नारायण), महारुद्रपद्धति (परशुराम), महारुद्रपद्धति (रामचन्द्राचार्य), महारुद्रपद्धति (मालजित), महारुद्रपद्धति (अनंतदीक्षित), महारुद्रपद्धति (वेदांगराय), महारुद्रपद्धति (विष्णुशर्मा), महारुद्रपद्धति (बलभद्र), महारुद्रपद्धति (काशीदीक्षित), महारुद्रन्यासपद्धति, महारुद्रयज्ञपद्धति, पितृमेधसार (वेंकटनाथ), पितृमेधसार (गोपालयज्वा), पितृमेधविवरण, पितृमेधभाष्य, पितृमेधप्रयोग, पितृभक्तितरंगिणी, पितृभक्ति, पितृपद्धति, पितृदयिता, पिण्डपितृयज्ञप्रयोग (हरिहर), पिण्डपितृयज्ञप्रयोग (विश्वेश्वर भट्ट), पिण्डपितृयज्ञप्रयोग (चन्द्रचूड़ भट्ट), पार्वणस्थालीपाकप्रयोग, पार्वणश्राद्धप्रयोग (देवभट्ट), पार्वणश्राद्धप्रयोग (छन्दोगो), पार्वणश्राद्धपद्धति, पार्वणप्रयोग, पार्वणचन्द्रिका, पार्वणचटश्राद्धप्रयोग, महाप्रयोगसार, महाप्रवरनिर्णय, महारुद्रजपहोमपूजापद्धति, महारुद्रकर्मकलापद्धति, महाप्रवरभाष्य, महादानवाक्यावली, महादेवपरिचर्याप्रयोग, महादीपदानविधि, महादानानुक्रमणिका, महादेवीय, महादानपद्धति (रूपनारायण), महादानपद्धति (विश्वेश्वर), मलमासरहस्य, मलमासार्थसंग्रह, मलमासनिर्णयतंत्रसार, महादाननिर्णय, महागणपतिपूजापद्धति, मानवगृह्यसूत्र, मानसोल्लास, मार्कण्डेयस्मृति, मानवश्राद्धकल्प, मानसागरीयपद्धति, माध्यन्दिनीयाचारसंग्रहदीपिका, माधषोल्लास, माधवीयमारोद्धार, मातृदत्तीय, मातृसांवत्सरिकश्राद्धप्रयोग, मातृस्थापनाप्रयोग, मात्रादिश्राद्धनिर्णय, मातृगोत्रनिर्णय (मुदगलात्मज लौगाक्षि भास्कर), माच्डव्यस्मृति, मातृगोत्रनिर्णय (नारायण), माधोद्यापन, मांसमीमांसा, मांसविवेक (विश्वनाथ पंचानन), मांसविवेक (भट्ट दामोदर), मांसपीयूषलता, मांसमक्षणदीपिका, मांसनिर्णय, महिषीदानमंत्र, महेश्वरर्धाधर्म, महाशिवरात्रिनिर्णय, महाशांति, महाष्टमीनिर्णय, महिषीदान, महाविष्णुपूजापद्धति (अखण्डानन्द), महाविष्णुपूजापद्धति (चैतन्यगिरि), महालयश्राद्धपद्धति, महार्णवब्रतार्क, महार्णव (मान्धाताकृत), महालयप्रयोग, महार्णव (विश्वेश्वरभट्ट), मङ्गलनिर्णय, मलमासतत्त्व, मलमासनिर्णय (दशपुत्र), मलमासनिर्णय (वञ्चेश्वर), मलमासनिर्णय (बृहस्पति), मलमासनिरूपण, मरणकर्मपद्धति, मर्यादासिन्धु, मरणसामयिकनिर्णय, मलमासकार्याकार्यनिर्णय, मयूरचित्रक (भट्टगुरु), मयूरचित्रक (नारद), मंत्रसारसंग्रह (शिवराम), मंत्रसारसंग्रह (सदाचारचन्द्रिका), मंत्रतंत्रभाष्य, मंत्ररत्नदीपिका, मंत्रमुक्तावली, मंत्रकोश, मंत्रतंत्रप्रकाश, मंत्रकमलाकर, मंत्रप्रकाश, मदनरत्न, मध्वाह्निक, मधुपर्कपद्धति, मधुपर्कनिर्णय, मदनपारिजात, मतपरीक्षा, मण्डपनिर्णय, मण्डपप्रकरण, मण्डपोद्वासनप्रयोग, मथुरासेतु, मतोद्धार, मण्डपकुण्डसिद्धि, मणिमञ्जरीच्छेदिनी, मण्डपकर्पव्यतापूजापद्धति, मण्डपकुण्डमण्डन, मठोत्सर्ग (कमलाकर), मठोत्सर्ग (माग्निदेव), मठाम्नायादिविचार, मञ्जरी, मठप्रतिष्ठातत्त्व, मकरन्दप्रकाश, भ्रष्टवैष्णवखण्डन, भैरवार्चापारिजात (श्रीनिवासभट्ट), भैरवार्चापारिजात (जैत्रसिंह), भूपालकृत्यसमुच्चय, भूपालपद्धति, भूपालवल्लभ, भूप्रतिमादान, मृगुस्मृति, भुजबलभीम, भुक्तिप्रकरण, भुक्तिदीपिका, भिक्षुतत्त्व, भीमपराक्रम, भास्कराह्निक, बह्वृचाह्निक, बह्वृचश्राद्धप्रयोग, बह्वृचषोडशकर्ममंत्रविवरण, बह्वृचसन्ध्यापद्धतिभाष्य, बह्वृचगृह्यकारिका, बह्वृचकर्मप्रयोग, प्रासादप्रतिष्ठा (नृहरि), प्रासादप्रतिष्ठा (भागुणिमिश्र), प्रायश्चित्तोद्धार, प्रासाददीपिका, प्रायश्चित्तौघसार, प्रायश्चित्तेन्दुशेखरसारसंग्रह, प्रायश्चित्तोद्द्योत (दिनकर), प्रायश्चित्तोद्द्योत (मदनसिंह देव), प्रायश्चित्तसेतु, प्रायश्चित्ताध्याय, प्रायश्चित्तानुकमणिका, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर, प्रायश्चित्तसारावलि, प्रायश्चित्तसुधानिधि, प्रायश्चित्तसुबोधिनी, प्रायश्चित्तसारकौमुदी, प्रायश्चित्तसारसंग्रह (आनन्दचन्द्र), प्रायश्चित्तसारसंग्रह (नागोजिभट्ट), प्रायश्चित्तसारसंग्रह (रत्नाकर मिश्र), प्रायश्चित्तसार (श्रीमदाउचा शुक्ल दीक्षित), प्रायश्चित्तसार (भट्टोजि दीक्षित), प्रायश्चित्तसार (दलपति), प्रायश्चित्तसार (त्र्यम्बकभट्ट मोल्ह), प्रायश्चित्तसार (हरिराम), प्रायश्चित्तसार (यादवेन्द्र), प्रायश्चित्तसदोदय, प्रायश्चित्तसमुच्चय (भास्कर), प्रायश्चित्तसमुच्चय (त्रिलोचनशिव), प्रायश्चित्तशतद्वयीकारिका, प्रायश्चित्तश्लौकपद्धति, प्रायश्चित्तसंक्षेप, प्रायश्चित्तसंग्रह (नारायण भट्ट), प्रायश्चित्तसंग्रह (देवराज), प्रायश्चित्तसंग्रह (कृष्णदेव स्मार्तवागीश), बुद्धिप्रिकाश, बाष्कलस्मृति, बालावबोधपद्धति, बालार्कोदय, बुधस्मृति, बुधभूषण, बार्हस्पत्यसूत्र, बालबोधक, बालम्भट्टी, बालमरणविधिकर्तव्यता, बार्हस्पत्यसंहिता, बार्हस्पत्यस्मृति, बादरायणस्मृति, बार्हस्पत्यमुहूर्तविधान, फलाभिषेक, बहिर्न्याससूत्र, बहिर्मातृका, बहिर्यागपूजा, बलदेवाह्निक, फलप्रदीप, बभ्रुस्मृति, प्रेतप्रदीप, प्रेतप्रदीपका, प्रेतमञ्जरी, प्रेतमुक्तिदा, प्रेतश्राद्धत्र्यवस्थाकारिका, प्रौढमताव्जमार्तण्ड, प्रेतकृत्यनिर्णय, प्रेतकृत्यादिनिर्णय, प्रासादप्रतिष्ठादीधिति, प्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि, प्रयोगचूडामणि, प्रयोगरत्न (अनंत), प्रयोगरत्न (अनंतदेव), प्रयोगमुक्तावलि (भिभिसूरि तिर्पिलि), प्रयोगमुक्तावलि (वीरराघव), प्रयोगमंजरीसंहिता, प्रयोगमणि, प्रयोगपारिजातसारावलि, प्रयोगप्रदीप, प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी, प्रयोगपारिजात (नृसिंह), प्रयोगपारिजात (नरसिंह), प्रयोगपारिजात (रघुनाथ वाजपेयी), प्रयोगपारिजात (पुरुषोत्तम भट्ट), प्रयोगपद्धति (गंगाधर), प्रयोगपद्धति (कात्यायनश्राद्धसूत्र), प्रयोगपञ्चरत्न, प्रयोगदीपिकावृत्ति, प्रयोगदीपिका (मञ्चनाचार्य), प्रयोगदीपिका (रामकृष्ण), प्रयोगदीप, प्रयोगदर्पण (नारायण), प्रयोगदर्पण (गोपालात्मज पद्मनाभ दीक्षित), प्रयोगदर्पण (रमानाथ विद्यावाचस्पति), प्रयोगदर्पण (वीरराघव), प्रयोगदर्पण (वैदिकसार्वभौम), प्रत्यवरोहणप्रयोग, प्रतिततिथिनिर्णय, प्रयोगतत्त्व, प्रयोगचिंतामणि, प्रयोगतिलक, प्रयागकृत्य, प्रयागप्रकरण, प्रयोगचन्द्रिका (श्रीनिवास), प्रयोगचन्द्रिका (वीरराघव), प्रयागसेतु, प्रयागकौस्तुभ, प्रमाणसारप्रकाशिका, प्रमेयमाला, प्रमाणपल्लव, प्रभाकराह्निक, प्रमाणदर्पण, प्रमाणसंग्रह, प्रपन्नदिनचर्या, प्रपन्नलक्षण, प्रपन्नौर्ध्वदेहिकविधि, पार्थिवलिंगपूजा, प्रपन्नगतिदीपिका, प्रपञ्चामृतसार, प्रपञ्चसार, प्रपञ्चसारविवेक, प्रदोषपूजापद्धति, प्रदोषनिर्णय, प्रदीपिका, प्रतीताक्षरा, प्रतिसरवन्धप्रयोग, प्रायश्चित्तकौमुदी (रामकृष्ण), प्रायश्चित्तकौमुदी (कृष्णदेव), प्रायश्चित्तशतद्वयी, प्रायश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप, प्रायश्चित्तव्यवस्थासार, प्रायश्चित्तव्यवस्थाग्रह, प्रायश्चित्तविवेकोद्द्योत, प्रायश्चित्तविवेक (शूलपाणि), प्रायश्चित्तविवेक (श्रीनाथकृत), प्रायश्चित्तविनिर्णय (यशोधर भट्ट), प्रायश्चित्तविनिर्णय (भट्टोजि), प्रायश्चित्तविधि (मयूर अप्पयदीक्षित), प्रायश्चित्तविधि (भास्कर), प्रायश्चित्तविधि (शौनक), प्रायश्चित्तविधि (वसिष्ठस्मृति), प्रायश्चित्तवारिधि, प्रायश्चित्तरहस्य, प्रायश्चित्तरत्नाकर, प्रायश्चित्तरत्नमाला, प्रायश्चित्तरत्न, प्रायश्चित्ततत्त्व, पारिजात (भानुदत्त), पारिजात (मदनपारिजात), पारस्करश्राद्धसूत्रवृत्त्यर्थसंग्रह, पारस्करमंत्रभाष्य, पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति (कामदेव),