श्री हनुमत्सहस्त्र नामावली  

श्री हनुमत्सहस्त्र नामावली

विनियोगः

ॐ अस्य श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः हनुमान देवता, अनुष्टुप छन्द, ह्रां बीजं श्रीं शक्ति, श्रीहनुमत्प्रीत्यर्थं-तद्सहस्त्रनामभिरमुकसंख्यार्थ पुष्पादिद्रव्य समर्पणे विनियोगः।

ध्यानः

ध्यायेद् बालदिवाकर-द्युतिनिभ देवारिदर्पापहं। देवेन्द्रमुख-प्रशा्तयकसं देदीप्यमान रुचा।।
सुग्रीवादिसमतवानरयुतं सुव्यक्ततत्त्वप्रियं। संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरालंकृतम्।।
उद्यदादित्यसंकाशमुदारभुजविक्रमम्। कन्दर्पकोटिलावण्य सर्वविद्याविशारदम्।।
श्रीरामहृदयानन्दं भक्तकल्पमहीरुहम्। अभयं वरदं दोर्म्मा चिन्तयेन्मारुतात्मजम्।।

ॐ हनुमते नमः I ॐ श्री प्रदाय नमः I ॐ वायु पुत्राय नमः I ॐ रुद्राय नमः I
ॐ अनघाय नमः I ॐ अजराय नमः I ॐ अमृत्यवे नमः I ॐ वीरवीराय नमः I
ॐ ग्रामावासाय नमः I ॐ जनाश्रयाय नमः I ॐ धनदाय नमः I ॐ निर्गुणाय नमः I
ॐ अकायाय नमः I ॐ वीराय नमः I ॐ निधिपतये नमः I ॐ मुनये नमः I
ॐ पिंगाक्षाय नमः I ॐ वरदाय नमः I ॐ वाग्मीने नमः I ॐ सीता-शोक-विनाशाय नमः I
ॐ शिवाय नमः I ॐ शर्वाय नमः I ॐ पराय नमः I ॐ अव्यक्ताय नमः I
ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः I ॐ रसा-धराय नमः I ॐ पिंग-केशाय नमः I ॐ पिंग-रोमम्णे नमः I
ॐ श्रुति-गम्याय नमः I ॐ सनातनाय नमः I ॐ अनादये नमः I ॐ भगवते नमः I
ॐ देवाय नमः I ॐ विश्व-हेतवे नमः I ॐ निरामयाय नमः I ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः I
ॐ विश्वेशाय नमः I ॐ विश्वनाथाय नमः I ॐ हरीश्वराय नमः I ॐ भर्गाय नमः I
ॐ रामाय नमः I ॐ राम-भक्ताय नमः I ॐ कल्याणाय नमः I ॐ प्रकृति-स्थिराय नमः I
ॐ विश्वम्भराय नमः I ॐ विश्वमूर्तये नमः I ॐ विश्वाकाराय नमः I ॐ विश्वदाय नमः I
ॐ विश्वात्मने नमः I ॐ विश्वसेव्याय नमः I ॐ विश्वाय नमः I ॐ विश्वराय नमः I
ॐ रवये नमः I ॐ विश्व-चेष्टाय नमः I ॐ विश्व-गम्याय नमः I ॐ विश्व-ध्येयाय नमः I
ॐ कला-धराय नमः I ॐ प्लवंगमाय नमः I ॐ कपि-श्रेष्टाय नमः I ॐ ज्येष्ठाय नमः I
ॐ विद्यावते नमः I ॐ वनेचराय नमः I ॐ बालाय नमः I ॐ वृद्धाय नमः I
ॐ यूने नमः I ॐ तत्त्वाय नमः I ॐ तत्त्व-गम्याय नमः I ॐ सख्ये नमः I
ॐ अजाय नमः I ॐ अन्जना-सूनवे नमः I ॐ अव्यग्राय नमः I ॐ ग्राम-ख्याताय नमः I
ॐ धरा-धराय नमः I ॐ भूर्लोकाय नमः I ॐ भुवर्लोकाय नमः I ॐ स्वर्लोकाय नमः I
ॐ महर्लोकाय नमः I ॐ जनलोकय नमः I ॐ तपसे नमः I ॐ अव्ययाय नमः I
ॐ सत्ययाय नमः I ॐ ओंकार-गम्याय नमः I ॐ प्रणवाय नमः I ॐ व्यापकाय नमः I
ॐ अमलाय नमः I ॐ शिवाय नमः I ॐ धर्म-प्रतिष्ठात्रे नमः I ॐ रामेष्टाय नमः I
ॐ फाल्गुण-प्रियाय नमः I ॐ गोष्पदिने नमः I ॐ कृत-वारीशाय नमः I ॐ पूर्ण-कामाय नमः I
ॐ धराधिपाय नमः I ॐ रक्षोघ्नाय नमः I ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः I ॐ शरणागत-वत्सलाय नमः I
ॐ जानकी-प्राण-दात्रे नमः I ॐ रक्षः-प्राणहारकाय नमः I ॐ पूर्णाय नमः I ॐ सत्याय नमः 100 I
ॐ पीतवाससे नमः I ॐ दिवाकर-समप्रभाय नमः I ॐ देवोद्यान-विहारीणे नमः I ॐ देवता-भय-भञ्जनाय नमः I
ॐ भक्तोदयाय नमः I ॐ भक्त-लब्धाय नमः I ॐ भक्त-पालन-तत्पराय नमः I ॐ द्रोणहर्षाय नमः I
ॐ शक्तिनेत्राय नमः I ॐ शक्तये नमः I ॐ राक्षस-मारकाय नमः I ॐ अक्षघ्नाय नमः I
ॐ राम-दूताय नमः I ॐ शाकिनी-जीव-हारकाय नमः I ॐ बुबुकार-हतारातये नमः I ॐ गर्वाय नमः I
ॐ पर्वत-मर्दनाय नमः I ॐ हेतवे नमः I ॐ अहेतवे नमः I ॐ प्रांशवे नमः I
ॐ विश्वभर्ताय नमः I ॐ जगद्गुरवे नमः I ॐ जगन्नेत्रे नमः I ॐ जगन्नथाय नमः I
ॐ जगदीशाय नमः I ॐ जनेश्वराय नमः I ॐ जगद्धिताय नमः I ॐ हरये नमः I
ॐ श्रीशाय नमः I ॐ गरुडस्मयभंजनाय नमः I ॐ पार्थ-ध्वजाय नमः I ॐ वायु-पुत्राय नमः I
ॐ अमित-पुच्छाय नमः I ॐ अमित-विक्रमाय नमः I ॐ ब्रह्म-पुच्छाय नमः I ॐ परब्रह्म-पुच्छाय नमः I
ॐ रामेष्ट-कारकाय नमः I ॐ सुग्रीवादि-युताय नमः I ॐ ज्ञानिने नमः I ॐ वानराय नमः I
ॐ वानरेश्वराय नमः I ॐ कल्पस्थायिने नमः I ॐ चिरंजीविने नमः I ॐ तपनाय नमः I
ॐ सदा-शिवाय नमः I ॐ सन्नताय नमः I ॐ सद्गते नमः I ॐ भुक्ति-मुक्तिदाय नमः I
ॐ कीर्ति-दायकाय नमः I ॐ कीर्तये नमः I ॐ कीर्ति-प्रदाय नमः I ॐ समुद्राय नमः I
ॐ श्रीप्रदाय नमः I ॐ शिवाय नमः I ॐ भक्तोदयाय नमः I ॐ भक्तगम्याय नमः I
ॐ भक्त-भाग्य-प्रदायकाय नमः I ॐ उदधिक्रमणाय नमः I ॐ देवाय नमः I ॐ संसार-भय-नाशनाय नमः I
ॐ वार्धि-बंधनकृदाय नमः I ॐ विश्व-जेताय नमः I ॐ विश्व-प्रतिष्ठिताय नमः I ॐ लंकारये नमः I
ॐ कालपुरुषाय नमः I ॐ लंकेश-गृह- भंजनाय नमः I ॐ भूतावासाय नमः I ॐ वासुदेवाय नमः I
ॐ वसवे नमः I ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः I ॐ श्रीराम-रुपाय नमः I ॐ कृष्णस्तवे नमः I
ॐ लंका-प्रासाद-भंजकाय नमः I ॐ कृष्णाय नमः I ॐ कृष्ण-स्तुताय नमः I ॐ शान्ताय नमः I
ॐ शान्तिदाय नमः I ॐ विश्वपावनाय नमः I ॐ विश्व-भोक्त्रे नमः I ॐ मारिघ्नाय नमः I
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः I ॐ जितेन्द्रियाय नमः I ॐ ऊर्ध्वगाय नमः I ॐ लान्गुलिने नमः I
ॐ मालिने नमः I ॐ लान्गूला-हत-राक्षसाय नमः I ॐ समीर-तनुजाय नमः I ॐ वीराय नमः I
ॐ वीर-ताराय नमः I ॐ जय-प्रदाय नमः I ॐ जगन्मन्गलदाय नमः I ॐ पुण्याय नमः I
ॐ पुण्य-श्रवण-कीर्तनाय नमः I ॐ पुण्यकीर्तये नमः I ॐ पुण्य-गीतये नमः I ॐ जगत्पावन-पावनाय नमः I
ॐ देवेशाय नमः I ॐ जितमाराय नमः I ॐ राम-भक्ति-विधायकाय नमः I ॐ ध्यात्रे नमः I
ॐ ध्येयाय नमः I ॐ लयाय नमः I ॐ साक्षिणे नमः I ॐ चेत्रे नमः I
ॐ चैतन्य-विग्रहाय नमः I ॐ ज्ञानदाय नमः I ॐ प्राणदाय नमः I ॐ प्राणाय नमः I
ॐ जगत्प्राणाय नमः I ॐ समीरणाय नमः I ॐ विभीषण-प्रियाय नमः I ॐ शूराय नमः I
ॐ पिप्पलाश्रयाय नमः I ॐ सिद्धिदाय नमः I ॐ सिद्धाय नमः I ॐ सिद्धाश्रयाय नमः I
ॐ कालाय नमः I ॐ महोक्षाय नमः I ॐ काल-जान्तकाय नमः I ॐ लंकेश-निधन-स्थायिने नमः I
ॐ लंका-दाहकाय नमः I ॐ ईश्वराय नमः I ॐ चन्द्र-सूर्य-अग्नि-नेत्राय नमः I ॐ कालाग्ने नमः I
ॐ प्रलयान्तकाय नमः I ॐ कपिलाय नमः I ॐ कपीशाय नमः I ॐ पुण्यराशये नमः I
ॐ द्वादश राशिगाय नमः I ॐ सर्वाश्रयाय नमः I ॐ अप्रमेयत्माय नमः I ॐ रेवत्यादि-निवारकाय नमः I
ॐ लक्ष्मण-प्राणदात्रे नमः I ॐ सीता-जीवन-हेतुकाय नमः I ॐ राम-ध्येयाय नमः I ॐ हृषीकेशाय नमः I
ॐ विष्णु-भक्ताय नमः I ॐ जटिने नमः I ॐ बलिने नमः I ॐ देवारिदर्पघ्ने नमः I
ॐ होत्रे नमः I ॐ कर्त्रे नमः I ॐ धार्त्रे नमः I ॐ जगत्प्रभवे नमः I
ॐ नगर-ग्राम-पालाय नमः I ॐ शुद्धाय नमः I ॐ बुद्धाय नमः I ॐ निरन्तराय नमः I
ॐ निरंजनाय नमः I ॐ निर्विकल्पाय नमः I ॐ गुणातीताय नमः I ॐ भयंकराय नमः I
ॐ हनुमते नमः I ॐ दुराराध्याय नमः I ॐ तपस्साध्याय नमः I ॐ महेश्वराय नमः I
ॐ जानकी-घन-शोकोत्थतापहर्त्रे नमः I ॐ परात्पराय नमः I ॐ वाङ्मयाय नमः I ॐ सद-सद्रूपाय नमः I
ॐ कारणाय नमः I ॐ प्रकृतेः-पराय नमः I ॐ भाग्यदाय नमः I ॐ निर्मलाय नमः I
ॐ नेत्रे नमः I ॐ पुच्छ-लंका-विदाहकाय नमः I ॐ पुच्छ-बद्धाय नमः I ॐ यातुधानाय नमः I
ॐ यातुधान-रिपुप्रियाय नमः I ॐ छायापहारिणे नमः I ॐ भूतेशाय नमः I ॐ लोकेशाय नमः I
ॐ सद्गति-प्रदाय नमः I ॐ प्लवंगमेश्वराय नमः I ॐ क्रोधाय नमः I ॐ क्रोध-संरक्तलोचनाय नमः I
ॐ क्रोध-हर्त्रे नमः I ॐ ताप-हर्त्रे नमः I ॐ भक्ताऽभय-वरप्रदाय नमः I ॐ वर-प्रदाय नमः I
ॐ भक्तानुकंपिने नमः I ॐ विश्वेशाय नमः I ॐ पुरु-हूताय नमः I ॐ पुरंदराय नमः I
ॐ अग्निने नमः I ॐ विभावसवे नमः I ॐ भास्वते नमः I ॐ यमाय नमः I
ॐ निष्कृतिरेवचाय नमः I ॐ वरुणाय नमः I ॐ वायु-गति-मानाय नमः I ॐ वायवे नमः I
ॐ कौबेराय नमः I ॐ ईश्वराय नमः I ॐ रवये नमः I ॐ चन्द्राय नमः I
ॐ कुजाय नमः I ॐ सौम्याय नमः I ॐ गुरवे नमः I ॐ काव्याय नमः I
ॐ शनैश्वराय नमः I ॐ राहवे नमः I ॐ केतवे नमः I ॐ मरुते नमः I
ॐ धात्रे नमः I ॐ धर्त्रे नमः I ॐ हर्त्रे नमः I ॐ समीरजाय नमः I
ॐ मशकीकृत-देवारये नमः I ॐ दैत्यारये नमः I ॐ मधुसूदनाय नमः I ॐ कामाय नमः I
ॐ कपये नमः I ॐ कामपालाय नमः I ॐ कपिलाय नमः I ॐ विश्व जीवनाय नमः I
ॐ भागीरथी-पदांभोजाय नमः I ॐ सेतुबंध-विशारदाय नमः I ॐ स्वाहा-काराय नमः I ॐ स्वधा-काराय नमः I
ॐ हविषे नमः I ॐ कव्याय नमः I ॐ हव्यवाहकाय नमः I ॐ प्रकाशाय नमः I
ॐ स्वप्रकाशाय नमः I ॐ महावीराय नमः I ॐ लघवे नमः I ॐ अमित-विक्रमाय नमः I
ॐ प्रडीनोड्डीनगतिमानाय नमः I ॐ सद्गतये नमः I ॐ पुरुषोत्तमाय नमः I ॐ जगदात्मने नमः I
ॐ जगद्योनये नमः I ॐ जगदंताय नमः I ॐ अनंतकाय नमः I ॐ विपात्मने नमः I
ॐ निष्कलंकाय नमः I ॐ महते नमः I ॐ महदहंकृतये नमः I ॐ खाय नमः I
ॐ वायवे नमः I ॐ पृथिव्यै नमः I ॐ आपोभ्य नमः I ॐ वह्नये नमः I
ॐ दिक्पालाय नमः I ॐ एकस्थाय नमः I ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः I ॐ क्षेत्र-पालाय नमः I
ॐ पल्वली-कृत-सागराय नमः I ॐ हिरण्मयाय नमः I ॐ पुराणाय नमः I ॐ खेचराय नमः I
ॐ भुचराय नमः I ॐ मनसे नमः I ॐ हिरण्यगर्भाय नमः I ॐ सूत्राम्णे नमः I
ॐ राज-राजाय नमः I ॐ विशांपतये नमः I ॐ वेदांत-वेद्याय नमः I ॐ उद्गीथाय नमः I
ॐ वेदवेदांग- पारगाय नमः I ॐ प्रति-ग्राम-स्थिताय नमः I ॐ साध्याय नमः I ॐ स्फूर्ति दात्रे नमः I
ॐ गुणाकराय नमः I ॐ नक्षत्र-मालिने नमः I ॐ भूतात्मने नमः I ॐ सुरभये नमः I
ॐ कल्प-पादपाय नमः I ॐ चिन्ता-मणये नमः I ॐ गुणनिधये नमः I ॐ प्रजापतये नमः I
ॐ अनुत्तमाय नमः I ॐ पुण्यश्लोकाय नमः I ॐ पुरारातये नमः I ॐ ज्योतिष्मते नमः I
ॐ शर्वरीपतये नमः I ॐ किलिकिल्यारवत्रस्त-प्रेत-भूत-पिशाचकाय नमः I ॐ ऋणत्रय-हराय नमः I ॐ सूक्ष्माय नमः I
ॐ स्थूलाय नमः I ॐ सर्वगतये नमः I ॐ पुंसे नमः I ॐ अपस्मार-हराय नमः I
ॐ स्मर्त्रे नमः I ॐ श्रुतये नमः I ॐ गाथायै नमः I ॐ स्मृतये नमः I
ॐ मनवे नमः I ॐ स्वर्ग-द्वाराय नमः I ॐ प्रजा-द्वाराय नमः I ॐ मोक्ष-द्वाराय नमः I
ॐ यतीश्वराय नमः I ॐ नाद-रूपाय नमः I ॐ पर-ब्रह्मणे नमः I ॐ ब्रह्मणे नमः I
ॐ ब्रह्म-पुरातनाय नमः I ॐ एकाय नमः I ॐ अनेकाय नमः I ॐ जनाय नमः I
ॐ शुक्लाय नमः I ॐ स्वयज्योतिषे नमः I ॐ अनाकुलाय नमः I ॐ ज्योति-ज्योतिषे नमः I
ॐ अनादये नमः I ॐ सात्त्विकाय नमः I ॐ राजसत्तमाय नमः I ॐ तमसे नमः I
ॐ तमो-हर्त्रे नमः I ॐ निरालंबाय नमः I ॐ निराकाराय नमः I ॐ गुणाकराय नमः I
ॐ गुणाश्रयाय नमः I ॐ गुणमयाय नमः I ॐ बृहत्कायाय नमः I ॐ बृहद्यशसे नमः I
ॐ बृहद्धनुषे नमः I ॐ बृहत्पादाय नमः I ॐ बृहन्नमूर्ध्ने नमः I ॐ बृहत्स्वनाय नमः I
ॐ बृहत्कर्णाय नमः I ॐ बृहन्नासाय नमः I ॐ बृहन्नेत्राय नमः I ॐ बृहत्गलाय नमः I
ॐ बृहध्यन्त्राय नमः I ॐ बृहत्चेष्टाय नमः I ॐ बृहत्पुच्छाय नमः I ॐ बृहत्कराय नमः I
ॐ बृहत्गतये नमः I ॐ बृहत्सेव्याय नमः I ॐ बृहल्लोक-फलप्रदाय नमः I ॐ बृहच्छक्तये नमः I
ॐ बृहद्वांछा-फलदाय नमः I ॐ बृहदीश्वराय नमः I ॐ बृहल्लोकनुताय नमः I ॐ द्रंष्टे नमः I
ॐ विद्या-दात्रे नमः I ॐ जगद्गुरवे नमः I ॐ देवाचार्याय नमः I ॐ सत्य-वादिने नमः I
ॐ ब्रह्म-वादिने नमः I ॐ कलाधराय नमः I ॐ सप्त-पातालगामिने नमः I ॐ मलयाचल-संश्रयाय नमः I
ॐ उत्तराशास्थिताय नमः I ॐ श्रीदाय नमः I ॐ दिव्य-औषधि-वशाय नमः I ॐ खगाय नमः I
ॐ शाखामृगाय नमः I ॐ कपीन्द्राय नमः I ॐ पुराणाय नमः I ॐ श्रुति-संचराय नमः I
ॐ चतुराय नमः I ॐ ब्राह्मणाय नमः I ॐ योगिने नमः I ॐ योगगम्याय नमः I
ॐ परात्पराय नमः I ॐ अनादये नमः I ॐ निधनाय नमः I ॐ व्यासाय नमः I
ॐ वैकुण्ठाय नमः I ॐ पृथ्वी-पतये नमः I ॐ अपराजितये नमः I ॐ जितारातये नमः I
ॐ सदानन्दाय नमः I ॐ ईशित्रे नमः I ॐ गोपालाय नमः I ॐ गोपतये नमः I
ॐ गोप्त्रे नमः I ॐ कलये नमः I ॐ कालाय नमः I ॐ परात्पराय नमः I
ॐ मनोवेगिने नमः I ॐ सदा-योगिने नमः I ॐ संसार-भय-नाशनाय नमः I ॐ तत्त्व-दात्रे नमः I
ॐ तत्त्वज्ञाय नमः I ॐ तत्त्वाय नमः I ॐ तत्त्व-प्रकाशाय नमः I ॐ शुद्धाय नमः I
ॐ बुद्धाय नमः I ॐ नित्यमुक्ताय नमः I ॐ भक्त-राजाय नमः I ॐ जयप्रदाय नमः I
ॐ प्रलयाय नमः I ॐ अमित-मायाय नमः I ॐ मायातीताय नमः I ॐ विमत्सराय नमः I
ॐ माया-निर्जित-रक्षसे नमः I ॐ माया-निर्मित-विष्टपाय नमः I ॐ मायाश्रयाय नमः I ॐ निर्लेपाय नमः I
ॐ माया-निर्वंचकाय नमः I ॐ सुखाय नमः I ॐ सुखिने नमः I ॐ सुखप्रदाय नमः I
ॐ नागाय नमः I ॐ महेशकृत-संस्तवाय नमः I ॐ महेश्वराय नमः I ॐ सत्यसंधाय नमः I
ॐ शरभाय नमः I ॐ कलि-पावनाय नमः I ॐ रसाय नमः I ॐ रसज्ञाय नमः I
ॐ सम्मानाय नमः I ॐ तपस्चक्षवे नमः I ॐ भैरवाय नमः I ॐ घ्राणाय नमः I
ॐ गन्धाय नमः I ॐ स्पर्शनाय नमः I ॐ स्पर्शाय नमः I ॐ अहंकारमानदाय नमः I
ॐ नेति-नेति-गम्याय नमः I ॐ वैकुण्ठ-भजन-प्रियाय नमः I ॐ गिरीशाय नमः I ॐ गिरिजा-कान्ताय नमः I
ॐ दूर्वाससे नमः I ॐ कवये नमः I ॐ अंगिरसे नमः I ॐ भृगुवे नमः I
ॐ वसिष्ठाय नमः I ॐ च्यवनाय नमः I ॐ तुम्बुरुवे नमः I ॐ नारदाय नमः I
ॐ अमलाय नमः I ॐ विश्व-क्षेत्राय नमः I ॐ विश्व-बीजाय नमः I ॐ विश्व-नेत्राय नमः I
ॐ विश्वगाय नमः I ॐ याजकाय नमः I ॐ यजमानाय नमः I ॐ पावकाय नमः I
ॐ पित्रे नमः I ॐ श्रद्धायै नमः I ॐ बुद्धये नमः I ॐ क्षमायै नमः I
ॐ तन्त्राय नमः I ॐ मन्त्राय नमः I ॐ मन्त्रयुताय नमः I ॐ स्वराय नमः I
ॐ राजेन्द्राय नमः I ॐ भूपतये नमः I ॐ रुण्ड-मालिने नमः I ॐ संसार-सारथये नमः I
ॐ नित्याय नमः I ॐ संपूर्ण-कामाय नमः I ॐ भक्त कामदुधे नमः I ॐ उत्तमाय नमः I
ॐ गणपाय नमः I ॐ केशवाय नमः I ॐ भ्रात्रे नमः I ॐ पित्रे नमः I
ॐ मात्रे नमः I ॐ मारुतये नमः I ॐ सहस्र-शीर्षा-पुरुषाय नमः I ॐ सहस्राक्षाय नमः I
ॐ सहस्रपाताय नमः I ॐ कामजिते नमः I ॐ काम-दहनाय नमः I ॐ कामाय नमः I
ॐ काम्य-फल-प्रदाय नमः I ॐ मुद्रापहारिणे नमः I ॐ रक्षोघ्नाय नमः I ॐ क्षिति-भार-हराय नमः I
ॐ बलाय नमः I ॐ नख-दंष्ट्रा-युधाय नमः I ॐ विष्णु-भक्ताय नमः I ॐ अभय-वर-प्रदाय नमः I
ॐ दर्पघ्ने नमः I ॐ दर्पदाय नमः I ॐ इष्टाय नमः I ॐ शत-मूर्त्तये नमः I
ॐ अमूर्त्तिमते नमः I ॐ महा-निधये नमः I ॐ महा-भागाय नमः I ॐ महा-भर्गाय नमः I
ॐ महार्थदाय नमः I ॐ महाकाराय नमः I ॐ महा-योगिने नमः I ॐ महा-तेजसे नमः I
ॐ महा-द्युतये नमः I ॐ महा-कर्मणे नमः I ॐ महा-नादाय नमः I ॐ महा-मन्त्राय नमः I
ॐ महा-मतये नमः I ॐ महाशयाय नमः I ॐ महोदराय नमः I ॐ महादेवात्मकाय नमः I
ॐ विभवे नमः I ॐ रुद्र-कर्मणे नमः I ॐ अकृत-कर्मणे नमः I ॐ रत्न-नाभाय नमः I
ॐ कृतागमाय नमः I ॐ अम्भोधि-लंघनाय नमः I ॐ सिंहाय नमः I ॐ नित्याय नमः I
ॐ धर्माय नमः I ॐ प्रमोदनाय नमः I ॐ जितामित्राय नमः I ॐ जयाय नमः I
ॐ सम-विजयाय नमः I ॐ वायु-वाहनाय नमः I ॐ जीव-दात्रे नमः I ॐ सहस्रांशवे नमः I
ॐ मुकुन्दाय नमः I ॐ भूरि-दक्षिणाय नमः I ॐ सिद्धर्थाय नमः I ॐ सिद्धिदाय नमः I
ॐ सिद्ध-संकल्पाय नमः I ॐ सिद्धि-हेतुकाय नमः I ॐ सप्त-पातालचरणाय नमः I ॐ सप्तर्षि-गण-वन्दिताय नमः I
ॐ सप्ताब्धि-लंघनाय नमः I ॐ वीराय नमः I ॐ सप्त-द्वीपोरुमण्डलाय नमः I ॐ सप्तांग-राज्य-सुखदाय नमः I
ॐ सप्त-मातृ-निशेविताय नमः I ॐ सप्त-लोकैक-मुकुटाय नमः I ॐ सप्त-होता-स्वराश्रयाय नमः I ॐ सप्तच्छन्द-निधये नमः I
ॐ सप्तच्छन्दसे नमः I ॐ सप्त-जनाश्रयाय नमः I ॐ सप्त-सामोपगीताय नमः I ॐ सप्त-पातल-संश्रयाय नमः I
ॐ मेधावी-कीर्तिदाय नमः I ॐ शोक-हारिणे नमः I ॐ दौर्भाग्य-नाशनाय नमः I ॐ सर्व-वश्यकराय नमः I
ॐ गर्भ-दोषघ्नाय नमः I ॐ पुत्र-पौत्र-दाय नमः I ॐ प्रतिवादि-मुखस्तंभिने नमः I ॐ तुष्टचित्ताय नमः I
ॐ प्रसादनाय नमः I ॐ पराभिचारशमनाय नमः I ॐ दवे नमः I ॐ खघ्नाय नमः I
ॐ बंध-मोक्षदाय नमः I ॐ नव-द्वार-पुराधाराय नमः I ॐ नव-द्वार-निकेतनाय नमः I ॐ नर-नारायण-स्तुत्याय नमः I
ॐ नरनाथाय नमः I ॐ महेश्वराय नमः I ॐ मेखलिने नमः I ॐ कवचिने नमः I
ॐ खद्गिने नमः I ॐ भ्राजिष्णवे नमः I ॐ जिष्णुसारथये नमः I ॐ बहु-योजन-विस्तीर्ण-पुच्छाय नमः I
ॐ पुच्छ-हतासुराय नमः I ॐ दुष्टग्रह-निहंत्रे नमः I ॐ पिशाच-ग्रह-घातकाय नमः I ॐ बाल-ग्रह-विनाशिने नमः I
ॐ धर्माय नमः I ॐ नेता-कृपाकराय नमः I ॐ उग्रकृत्याय नमः I ॐ उग्रवेगिने नमः I
ॐ उग्र-नेत्राय नमः I ॐ शत-क्रतवे नमः I ॐ शत-मन्युस्तुताय नमः I ॐ स्तुत्याय नमः I
ॐ स्तुतये नमः I ॐ स्तोत्रे नमः I ॐ महा-बलाय नमः I ॐ समग्र-गुणशालिने नमः I
ॐ अव्यग्राय नमः I ॐ रक्षाय नमः I ॐ विनाशकाय नमः I ॐ रक्षोघ्न-हस्ताय नमः I
ॐ ब्रह्मेशाय नमः I ॐ श्रीधराय नमः I ॐ भक्त-वत्सलाय नमः I ॐ मेघ-नादाय नमः I
ॐ मेघ-रूपाय नमः I ॐ मेघ-वृष्टि-निवारकाय नमः I ॐ मेघ-जीवन-हेतवे नमः I ॐ मेघ-श्यामाय नमः I
ॐ परात्मकाय नमः I ॐ समीर-तनयाय नमः I ॐ बोध्-तत्त्व-विद्या-विशारदाय नमः I ॐ अमोघाय नमः I
ॐ अमोघहृष्टये नमः I ॐ इष्टदाय नमः I ॐ अनिष्ट-नाशनाय नमः I ॐ अर्थाय नमः I
ॐ अनर्थापहारिणे नमः I ॐ समर्थाय नमः I ॐ राम-सेवकाय नमः I ॐ अर्थिने नमः I
ॐ धन्याय नमः I ॐ असुरारातये नमः I ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः I ॐ आत्मभूवे नमः I
ॐ संकर्षणाय नमः I ॐ विशुद्धात्मने नमः I ॐ विद्या-राशये नमः I ॐ सुरेश्वराय नमः I
ॐ अचलोद्धारकाय नमः I ॐ नित्याय नमः I ॐ सेतुकृते नमः I ॐ राम-सारथये नमः I
ॐ आनन्दाय नमः I ॐ परमानन्दाय नमः I ॐ मत्स्याय नमः I ॐ कूर्माय नमः I
ॐ निधये नमः I ॐ शूराय नमः I ॐ वाराहाय नमः I ॐ नारसिंहाय नमः I
ॐ वामनाय नमः I ॐ जमदग्निजाय नमः I ॐ रामाय नमः I ॐ कृष्णाय नमः I
ॐ शिवाय नमः I ॐ बुद्धाय नमः I ॐ कल्किने नमः I ॐ रामाश्रयाय नमः I
ॐ हराय नमः I ॐ नन्दिने नमः I ॐ भृन्गिने नमः I ॐ चण्डिने नमः I
ॐ गणेशाय नमः I ॐ गण-सेविताय नमः I ॐ कर्माध्यक्ष्याय नमः I ॐ सुराध्यक्षाय नमः I
ॐ विश्रामाय नमः I ॐ जगतांपतये नमः I ॐ जगन्नथाय नमः I ॐ कपि-श्रेष्टाय नमः I
ॐ सर्ववासाय नमः I ॐ सदाश्रयाय नमः I ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः I ॐ शान्ताय नमः I
ॐ सर्व-कर्मणे नमः I ॐ प्लवंगमाय नमः I ॐ नखदारितरक्षसे नमः I ॐ नख-युद्ध-विशारदाय नमः I
ॐ कुशलाय नमः I ॐ सुघनाय नमः I ॐ शेषाय नमः I ॐ वासुकये नमः I
ॐ तक्षकाय नमः I ॐ स्वराय नमः I ॐ स्वर्ण-वर्णाय नमः I ॐ बलाढ्याय नमः I
ॐ राम-पूज्याय नमः I ॐ अघनाशनाय नमः I ॐ कैवल्य-दीपाय नमः I ॐ कैवल्याय नमः I
ॐ गरुडाय नमः I ॐ पन्नगाय नमः I ॐ गुरवे नमः I ॐ क्लिक्लिरावणहतारातये नमः I
ॐ गर्वाय नमः I ॐ पर्वत-भेदनाय नमः I ॐ वज्रांगाय नमः I ॐ वज्र-वेगाय नमः I
ॐ भक्ताय नमः I ॐ वज्र-निवारकाय नमः I ॐ नखायुधाय नमः I ॐ मणिग्रीवाय नमः I
ॐ ज्वालामालिने नमः I ॐ भास्कराय नमः I ॐ प्रौढ-प्रतापाय नमः I ॐ तपनाय नमः I
ॐ भक्त-ताप-निवारकाय नमः I ॐ शरणाय नमः I ॐ जीवनाय नमः I ॐ भोक्त्रे नमः I
ॐ नानाचेष्टा नमः I ॐ चंचलाय नमः I ॐ सुस्वस्थाय नमः I ॐ अस्वास्थ्यघ्ने नमः I
ॐ दवे नमः I ॐ खशमनाय नमः I ॐ पवनात्मजाय नमः I ॐ पावनाय नमः I
ॐ पवनाय नमः I ॐ कान्ताय नमः I ॐ भक्तागाय नमः I ॐ सहनाय नमः I
ॐ बलाय नमः I ॐ मेघनाद-रिपवे नमः I ॐ मेघनाद-संहृतराक्षसाय नमः I ॐ क्षराय नमः I
ॐ अक्षराय नमः I ॐ विनीतात्मा वानरेशाय नमः I ॐ सतांगतये नमः I ॐ शिति-कण्ठाय नमः I
ॐ श्री-कण्ठाय नमः I ॐ सहायाय नमः I ॐ सहनायकाय नमः I ॐ अस्थलाय नमः I
ॐ अनणवे नमः I ॐ भर्गाय नमः I ॐ देवाय नमः I ॐ संसृतिनाशनाय नमः I
ॐ अध्यात्म-विद्याय नमः I ॐ साराय नमः I ॐ अध्यात्म-कुशलाय नमः I ॐ सुधिये नमः I
ॐ अकल्मषाय नमः I ॐ सत्य-हेतवे नमः I ॐ सत्यगाय नमः I ॐ सत्य-गोचराय नमः I
ॐ सत्य-गर्भाय नमः I ॐ सत्य-रूपाय नमः I ॐ सत्याय नमः I ॐ सत्य-पराक्रमाय नमः I
ॐ अन्जना-प्राणलिंगाय नमः I ॐ वायु-वंशोद्भवाय नमः I ॐ शुभाय नमः I ॐ भद्र-रूपाय नमः I
ॐ रुद्र-रूपाय नमः I ॐ सुरूपस्चित्र-रूपधृताय नमः I ॐ मैनाक-वंदिताय नमः I ॐ सूक्ष्म-दर्शनाय नमः I
ॐ विजयाय नमः I ॐ जयाय नमः I ॐ क्रान्त-दिग्मण्डलाय नमः I ॐ रुद्राय नमः I
ॐ प्रकटीकृत-विक्रमाय नमः I ॐ कम्बु-कण्ठाय नमः I ॐ प्रसन्नात्मने नमः I ॐ ह्रस्व-नासाय नमः I
ॐ वृकोदराय नमः I ॐ लंबोष्टाय नमः I ॐ कुण्डलिने नमः I ॐ चित्र-मालिने नमः I
ॐ योग-विदावराय नमः I ॐ वराय नमः I ॐ विपश्चिताय नमः I ॐ कविरानन्द-विग्रहाय नमः I
ॐ अनन्य-शासनाय नमः I ॐ फल्गुणीसूनुरव्यग्राय नमः I ॐ योगात्मने नमः I ॐ योगतत्पराय नमः I
ॐ योग-वेद्याय नमः I ॐ योग-कर्त्रे नमः I ॐ योग-योनये नमः I ॐ दिगंबराय नमः I
ॐ अकारादि-क्षकारान्ताय नमः I ॐ वर्ण-निर्मिताय नमः I ॐ विग्रहाय नमः I ॐ उलूखल-मुखाय नमः I
ॐ सिंहाय नमः I ॐ संस्तुताय नमः I ॐ परमेश्वराय नमः I ॐ श्लिष्ट-जंघाय नमः I
ॐ श्लिष्ट-जानवे नमः I ॐ श्लिष्ट-पाणये नमः I ॐ शिखा-धराय नमः I ॐ सुशर्मणे नमः I
ॐ अमित-शर्मणे नमः I ॐ नारायण-परायणाय नमः I ॐ जिष्णवे नमः I ॐ भविष्णवे नमः I
ॐ रोचिष्णवे नमः I ॐ ग्रसिष्णवे नमः I ॐ स्थाणुरेवाय नमः I ॐ हरये नमः I
ॐ रुद्रानुकृते नमः I ॐ वृक्ष-कंपनाय नमः I ॐ भूमि-कंपनाय नमः I ॐ गुण-प्रवाहाय नमः I
ॐ सूत्रात्मने नमः I ॐ वीत-रागाय नमः I ॐ स्तुति-प्रियाय नमः I ॐ नाग-कन्या-भय-ध्वंसिने नमः I
ॐ ऋतु-पर्णाय नमः I ॐ कपाल-भृताय नमः I ॐ अनाकुलाय नमः I ॐ भवोपायाय नमः I
ॐ अनपायाय नमः I ॐ वेद-पारगाय नमः I ॐ अक्षराय नमः I ॐ पुरुषाय नमः I
ॐ लोक-नाथाय नमः I ॐ रक्ष-प्रभवे नमः I ॐ दृडाय नमः I ॐ अष्टांग-योगाय नमः I
ॐ फलभुवे नमः I ॐ सत्य-संधाय नमः I ॐ पुरुष्टुताय नमः I ॐ श्मशान-स्थान-निलयाय नमः I
ॐ प्रेत-विद्रावणाय नमः I ॐ क्षमाय नमः I ॐ पंचाक्षर-पराय नमः I ॐ पञ्च-मातृकाय नमः I
ॐ रंजनाय नमः I ॐ ध्वजाय नमः I ॐ योगिने नमः I ॐ वृन्द-वंद्याय नमः I
ॐ शत्रुघ्नाय नमः I ॐ अनन्त-विक्रमाय नमः I ॐ ब्रह्मचारिणे नमः I ॐ इन्द्रिय-रिपवे नमः I
ॐ धृतदण्डाय नमः I ॐ दशात्मकाय नमः I ॐ अप्रपंचाय नमः I ॐ सदाचाराय नमः I
ॐ शूर-सेना-विदारकाय नमः I ॐ वृद्धाय नमः I ॐ प्रमोदाय नमः I ॐ आनंदाय नमः I
ॐ सप्त-जिह्व-पतिर्धराय नमः I ॐ नव-द्वार-पुराधाराय नमः I ॐ प्रत्यग्राय नमः I ॐ सामगायकाय नमः I
ॐ षट्चक्रधाम्ने नमः I ॐ स्वर्लोकाय नमः I ॐ भयहृते नमः I ॐ मानदाय नमः I
ॐ अमदाय नमः I ॐ सर्व-वश्यकराय नमः I ॐ शक्तिरनन्ताय नमः I ॐ अनन्त-मंगलाय नमः I
ॐ अष्ट-मूर्तिर्धराय नमः I ॐ नेत्रे नमः I ॐ विरूपाय नमः I ॐ स्वर-सुन्दराय नमः I
ॐ धूम-केतवे नमः I ॐ महा-केतवे नमः I ॐ सत्य-केतवे नमः I ॐ महारथाय नमः I
ॐ नन्दि-प्रियाय नमः I ॐ स्वतन्त्राय नमः I ॐ मेखलिने नमः I ॐ समर-प्रियाय नमः I
ॐ लोहांगाय नमः I ॐ सर्वविदे नमः I ॐ धन्विने नमः I ॐ षट्कलाय नमः I
ॐ शर्वाय नमः I ॐ ईश्वराय नमः I ॐ फल-भुजे नमः I ॐ फल-हस्ताय नमः I
ॐ सर्व-कर्म-फलप्रदाय नमः I ॐ धर्माध्यक्षाय नमः I ॐ धर्म-फलाय नमः I ॐ धर्माय नमः I
ॐ धर्म-प्रदाय नमः I ॐ अर्थदाय नमः I ॐ पं-विंशति-तत्त्वज्ञाय नमः I ॐ तारक-ब्रह्म-तत्पराय नमः I
ॐ त्रि-मार्गवसतये नमः I ॐ भीमाये नमः I ॐ सर्व-दुष्ट-निबर्हणाय नमः I ॐ ऊर्जस्वानाय नमः I
ॐ निष्कलाय नमः I ॐ मौलिने नमः I ॐ गर्जाय नमः I ॐ निशाचराय नमः I
ॐ रक्तांबर-धराय नमः I ॐ रक्ताय नमः I ॐ रक्त-माला-विभूषणाय नमः I ॐ वन-मालिने नमः I
ॐ शुभांगांय नमः I ॐ श्वेताय नमः I ॐ श्वेतांबराय नमः I ॐ जयाय नमः I
ॐ जय-परीवाराय नमः I ॐ सहस्र-वदनाय नमः I ॐ कपये नमः I ॐ शाकिनी-डाकिनी-यक्ष-रक्षाय नमः I
ॐ भूतौघ-भंजनाय नमः I ॐ सद्योजाताय नमः I ॐ कामगतये नमः I ॐ ज्ञान-मूर्तये नमः I
ॐ यशस्कराय नमः I ॐ शंभु-तेजसे नमः I ॐ सार्वभौमाय नमः I ॐ विष्णु-भक्ताय नमः I
ॐ चतुर्नवति-मन्त्रज्ञाय नमः I ॐ पौलस्त्य-बल-दर्पहाय नमः I ॐ सर्व-लक्ष्मी-प्रदाय नमः I ॐ श्रीमानाय नमः I
ॐ अन्गदप्रियाय नमः I ॐ स्मृतये नमः I ॐ सुरेशानाय नमः I ॐ संसार-भय-नाशनाय नमः I
ॐ उत्तमाय नमः I ॐ श्रीपरिवाराय नमः I ॐ सदागतिर्मातरये नमः I ॐ राम-पादाब्ज-षट्पदाय नमः I
ॐ नील-प्रियाय नमः I ॐ नील-वर्णाय नमः I ॐ नील-वर्ण-प्रियाय नमः I ॐ सुहृताय नमः I
ॐ राम दूताय नमः I ॐ लोक-बन्धवे नमः I ॐ अन्तरात्मा-मनोरमाय नमः I ॐ श्री राम ध्यानकृद् वीराय नमः I
ॐ सदा किंपुरुषस्स्तुताय नमः I ॐ राम कार्यांतरंगाय नमः I ॐ शुद्धिर्गतिरानमयाय नमः I ॐ पुण्य श्लोकाय नमः I
ॐ परानन्दाय नमः I ॐ परेशाय नमः I ॐ प्रिय सारथये नमः I ॐ लोक-स्वामिने नमः I
ॐ मुक्ति-दात्रे नमः I ॐ सर्व-कारण-कारणाय नमः I ॐ महा-बलाय नमः I ॐ महा-वीराय नमः I
ॐ पारावारगतये नमः I ॐ समस्त-लोक-साक्षिणे नमः I ॐ समस्त-सुर-वंदिताय नमः I ॐ सीता-समेत-श्रीराम-पाद-सेवा-धुरंधराय नमः I

अनेन सहस्त्रनाम्नाऽमुकद्रव्यसमर्पणेन श्री हनुमद्देवता प्रीयताम् न मम।।पन्ने की प्रगति अवस्था
आधार
प्रारम्भिक
माध्यमिक
पूर्णता
शोध

टीका टिप्पणी और संदर्भ

संबंधित लेख

वर्णमाला क्रमानुसार लेख खोज

                              अं                                                                                                       क्ष    त्र    ज्ञ             श्र   अः"https://bharatdiscovery.org/bharatkosh/w/index.php?title=श्री_हनुमत्सहस्त्र_नामावली&oldid=508713" से लिया गया